Znamení zvěrokruhu

Vnitřní logika znamení zvěrokruhu

Kde jsou ty časy, kdy astrologové trávili hodiny sestavováním horoskopu svého klienta. Teď už vám horoskop sice sestaví kdejaký počítačový program, jenže ono nejde jen o sestavení horoskopu, důležitý je jeho výklad. A ten už zdaleka tak jednoduchý ani jednoznačný není. Plzeňský astrolog Jiří Kubík říká, že výklad horoskopu začíná na pochopení základních energií znamení zvěrokruhu, které v něm jsou obsaženy, tedy pochopení vnitřní logiky znamení zvěrokruhu. A prozradil nám řadu dalších věcí…


Co astrolog po sestavení horoskopu zjišťuje jako první?


Úplným základem je rozložení planet ve znameních zvěrokruhu, ty určují energie, které má nositel horoskopu k dispozici. Astrolog by měl při pohledu na každý horoskop nejprve zjistit, jak jsou obsazena znamení dle mužské a ženské polarity, čtyř živlů a kvality, z toho se pak dovozují základní významy a klíčová slova. V této souvislosti musím zmínit svůj zážitek z prvního setkání s mým učitelem, panem Baudyšem, u kterého jsem pak 10 let sbíral zkušenosti. On tehdy můj horoskop vykládal a začal právě zevrubným rozborem znamení dle polarity, kvality a živlů. Měl jsem pocit, že to znám, že nejde o nic důležitého. Až doma mi došlo, že pouze na základě rozboru znamení lze vyskládat smysluplný výklad horoskopu. Důležitost tohoto postupu nyní učím již několik let i své žáky v mých astrologických kurzech.

znamení zvěrokruhu
Jak se tedy dvanáct znamení zvěrokruhu dělí? Jaká kritéria hrají roli?

Úplně základní je polarita, díky níž lze znamení rozdělit na mužská a ženská. Mužskými znameními jsou Beran, Blíženci, Lev, Váhy, Střelec, Vodnář. Ženskými znameními jsou Býk, Rak, Panna, Štír, Kozoroh, Ryby. Dále dělíme znamení podle čtyř živlů: OHEŇ – Beran, Lev, Střelec. ZEMĚ – Býk, Panna, Kozoroh. VZDUCH- Blíženci, Váhy, Vodnář. VODA – Rak, Štír, Ryby. Pozorný člověk si všimne, že znamení živlů ohně a vzduchu náleží mužské polaritě a znamení země a vody náleží ženské polaritě. Tedy mužská polarita se v horoskopu může projevit skrze energii (oheň) či skrze intelekt (vzduch). V prvním případě to jsou energické aktivní manažerské typy, druhé jsou více koncepční, společenské. Ženská polarita se v horoskopu může projevit skrze cit (Voda) a nebo skrze skromnou pracovitost (Země).
Aby toho nebylo málo, znamení lze dělit podle mnoha kritérií, tím třetím nejdůležitějším je tzv. kvalita. A ta je KARDINÁLNÍ – Beran, Rak, Kozoroh a Váhy, nebo PEVNÁ – Býk, Lev, Štír a Vodnář, či POHYBLIVÁ (následná) – Blíženci, Panna, Střelec a Ryby. Každé znamení má 30 stupňů, to lze dělit na 3 x 10 stupňů – na tzv. dekany. I to má svůj význam.

Co to znamená v praxi?


Základní pravidlo, které je třeba mít na paměti, je, že obsazení určitého typu znamení dává nějaké vlastnosti. Jeho neobsazení znamená, že tyto vlastnosti člověk nemá.
Když se v této souvislosti podíváme na polaritu…
V případě zdůrazněných mužských znamení jde o osobu vyznačující se aktivním přístupem, určující okolnosti, takový člověk má potřebu řídit, velet. Mužská znamení posilují osobnost. Pokud narazíte na člověka se silně obsazenými mužskými znameními, tak bude sebevědomý, od přírody bude mít vždy pocit, že pokud ho ostatní poslechnou, bude to nejlepší řešení i pro ně samé. Naopak nebude příliš řešit, jak jeho jednání působí na druhé, jak ho ostatní přijímají, zda jim vyhovuje či nikoli. V případě zdůrazněných ženských znamení se jedná o osobu, která se přizpůsobuje okolnostem, má schopnost zpětné vazby, receptivity, schopnost naslouchat, přijímá a prožívá, co přichází. Při silném obsazení ženských znamení se může vytrácet osobnost. Půjde o člověka spíše o sobě pochybujícího, pasivního, jenž bere ohledy na druhé.

znamení

Jak se projevují živly?
Oheň souvisí s energií, činorodostí, odolností, schopností překonávat překážky. Má vztah k ryze akčním a organizačním záležitostem. Jeho význam souvisí s aktivitou, vrozenou sílou a schopností překonávat překážky, dává obchodní a manažerské schopnosti, vůdcovský talent.
Vzduch je společenskost, intelekt, ale také nestálost a povrchnost. Vzduch dodává živost, společenskost, schopnost se bavit, diplomatické nadání, schopnost rychle se adaptovat na nové situace, zároveň ale neklid a nestálost, zájem o ideje a myšlenky. Země je praktický prvek směřující především k efektu. Země dává schopnost směřovat k něčemu konkrétnímu, dává smysl pro praktičnost, dává vazbu k zaměstnání, ukazuje na hospodárnost a píli. Voda je prvkem emočním, vážným, přemítajícím o životě. Voda zvyšuje citlivost, vážnost, přitom klid, snivost, fantazii, skryté vášně, tendenci k trpnému přístupu, přináší vážné otázky o smyslu života.

A jak to je, co se kvality týká?
Kardinální znamení souvisejí s ambicemi, vůlí uspět, vést, se samostatností, mají v sobě schopnost soustředit se na své cíle a sledovat je, sílu osobnosti. Pevná znamení stabilizují a uvádějí věci v praxi, v život, mají v sobě trpělivost a vyrovnanost, silné vnitřní vášně, neústupnost a cílevědomost. Pohyblivá znamení naznačují bohatý duševní život, fantazii, ale také nestabilitu a nesoustředěnost, nekoncentrovanost, roztříštění zájmů, nedostatek sil k jejich realizaci, posilují vnitřní život. Kvalita z hlediska osudu může být zhruba chápána takto: Silně obsazená kardinální znamení naznačují nadprůměrný typ osobnosti, nadprůměrný život a mnoho úspěchu, při poškození ale mnoho zkoušek, bojů a utrpení. Silně obsazená pevná znamení mívají průměrní pracovití a řádní občané, proměnlivá pak nižší vrstvy obyvatelstva. Jde o to, že lidé s obsazením kardinálních znamení jsou ambiciózní, proto i když jsou planety v nich ve složité aspektaci, jde vždy o silné horoskopy s tahem na branku. Klíčovým slovem pevných znamení je vytrvalost. Pokud něco chtějí, dlouhodobě dokážou sledovat svoje cíle. Silné obsazení pohyblivých znamení zesiluje myšlení, ale také nesoustředěnost. Ideálním stavem je situace, kdy jsou všechna znamení obsažena rovnovážně.

A jakou roli hrají dekany?
Fungují v zásadě analogicky jako kvalita, ale zároveň se jednou věcí odlišují – dekany říkají, jak se kvalita projevuje. Planeta v prvním dekanu působí více na osobnost a charakter, ve druhém na smysly, přání, hmotnou úroveň a ve třetím na vnitřní a duchovní složku člověka. V horoskopu pak opět přílišné obsazení jednotlivých dekanů v osobnosti zdůrazňuje jejich vlastnosti.
Lze říci, jak by měl mít člověk znamení obsazená, jak by to bylo nejlepší?
Na první pohled se může zdát, že je výhodnější mít některá znamení obsazená více a jiná méně. Není tomu ale tak. Ideální je rovnováha. Jakákoli nerovnováha v horoskopu totiž znamená nerovnováhu i v životě. Můžete mít silný a dominantní horoskop se zdůrazněnou mužskou polaritou, ohnivými znameními a kardinalitou. Budete sice vnitřně pevný, ambiciózní a energický člověk, na druhou stranu ale můžete mít problém s nasloucháním, spoluprací, nemusíte se umět podřídit autoritě, protože budete přesvědčeni vždy o své výjimečnosti. Přitom v celé řadě vedoucích pozic se nacházejí lidé, jejichž předností je spíše empatie, schopnost vnímat. To, co jsme si nyní popsali, jsou základní energie. Do výkladu ale promlouvá celá řada dalších prvků horoskopu.
Lucie Zemanová

BERAN: oheň, mužské, kardinální – rovnodennostní, teplo a sucho, (vedení – ukvapenost). Pokud je Beran znamením mužským, kardinálním a ohnivým, nepřekvapí nás jeho sebevědomá, temperamentní, nekompromisní a přímočará povaha.
BÝK: země, ženské, pevné, chladno a sucho, (stálost – vzdor).
Býk je znamením ženským, tedy je klidný, zemský živel mu dodá příslovečné zaměření na hmotu a pevná kvalita stabilitu hraničící někdy až se zatvrzelostí.
BLÍŽENCI: vzduch, mužské, následné (mutuální), teplo a vlhko, (pohyb – prohnanost).
Blížencům lehkost vzduchu dodává na společenskosti, pohyblivá kvalita přináší neklid a nesoustředěnost, ale mužská polarita dává aktivitu a činorodost.
RAK: voda, ženské, kardinální – slunovratové, chladno a vlhko, (přijímání – přílišná citlivost).
Ženská polarita a vodní živel dodávají Rakovi citlivost, vnímavost a smysl pro rodinu, kardinální kvalita mu však propůjčuje ambicióznost, kterou však mírní jeho citlivost a zranitelnost. Proto Rak tančí okolo svého cíle a nejde k němu nikdy přímo.
LEV: oheň, mužské, pevné, teplo a sucho, (sebevědomí – pýcha).
Lev je mužské sebevědomé znamení, oheň mu dodává na aktivitě a činorodosti, pevná kvalita mu dodává stabilitu a vyrovnanost.
PANNA: země, ženské, následné (mutuální), chladno a sucho, (smysl pro podrobnosti – pedantství).
Ženská polarita Panně ubírá sebevědomí a činí ji spíše pasivní, země jí naopak dává realismus a zodpovědnost a pohyblivá kvalita vnitřní neklid. Proto bývají nositelé tohoto znamení líčeni jako lidé zaměření na nepodstatné detaily.
VÁHY: vzduch, mužské, kardinální – rovnodennostní, teplo a vlhko, (soulad – drzost).
Mužská polarita dává Váhám dominanci, vzdušný živel však příjemnost a diplomacii, kardinální kvalita vědomí cíle, který však sledují diplomaticky.
ŠTÍR: voda, ženské, pevné, chladno a vlhko, (mysticismus – smyslnost).
Ženská polarita dává Štírovi spíše pasivitu, vodní živel citlivost a vnímavost, pevná kvalita stabilitu a hloubku emocí. Proto je Štír znamením spojeným s dlouhodobými pozitivními či negativními vášněmi.
STŘELEC: oheň, mužské, následné (mutuální), teplo a sucho, (svobodomyslnost – vzpoura).
Mužská polarita spolu s ohněm dávají do vínku Střelci energii a aktivitu, pohyblivá kvalita však činí Střelce roztěkaným a nesoustředěným.
KOZOROH: země, ženské, kardinální, chladno a sucho, (služebnost – vyčerpání).
Kozoroh je ženské znamení, tedy pasivní, skromné, přitom znamení zemské – praktické, zaměřené na konkrétní výsledky. Ale především je to znamení kardinální, tedy ambiciózní. VODNÁŘ: vzduch, mužské, pevné, teplo a vlhko, (idealizace – zmatek).
VODNÁŘ: vzduch, mužské, pevné, teplo a vlhko (idealizace – zmatek), Mužská polarita dává Vodnářům sebevědomí a aktivní přístup k životu, vzduch jim dodává společenskost a přátelskost, pevná kvalita je činí stálými, stabilními.
RYBY: voda, ženské, následné (mutuální), chladno a vlhko, (humanita – mravní slabost).
Ryby jsou znamení ženské a vodní, tedy znamení s malým sebevědomím, velmi citlivé. Pohyblivá polarita jim pak dodává vnitřní křehkost a zranitelnost.

ZNAMENÍ ZVĚROKRUHU – ASTROLOGICKÁ ASOCIACE  2.3.2016

Vnitřní logika znamení zvěrokruhu – Astrolog Jiří Kubík