Eris, Sedna, Haumea, MakeMake 2.díl

Rozhovor pro časopis Spirit

Pana Bohuslava N. zajímá: „Psali jste o tom, že astrologové začínají pracovat v horoskopech i s novými tělesy, plutoidy. Rád bych věděl, jaké jsou jejich parametry, jak moc ovlivní horoskop, když se zohlední, a jestli jsou například spojeny s nějakým znamením zvěrokruhu. Mám na mysli to, že Jupiter je spojován se Střelcem, Venuše vládne Býku atd…“


Astrolog JUDr. Jiří Kubík k tomu uvedl: Základní parametry těchto těles jsou následující:
+ Pluto – doba oběhu 247 let, průměr 2 306 km.
+ Haumea – doba oběhu 285 let, 1 960 x 1 518 x 996 km.
+ MakeMake – doba oběhu 310 let, průměr 1 420 km.
+ Eris – doba oběhu 557 let, průměr 2 326 km.
Jde tedy o tělesa velikostně srovnatelná. Největší není Pluto, ale Eris. Dobré je si uvědomit, že Pluto, Haumea i MakeMake jsou v oblasti tzv. Kuiperova pásu, kde se nachází tisíce nejrůznějších objektů, tyto tři jsou z nich největší. Eris se nachází v oblasti tzv. Rozptýleného disku. A co se týká Eris, mnoho astrologů v zahraničí právě s tímto plutoidem již běžně pracuje. V astrologickém programu Solar fire, který je v současnosti asi nejlepším softwarem na světě, je možné s touto trpasličí planetkou pracovat jako se standardním prvkem horoskopu. Pokud nemáte astrologický program, jsou efemeridy těchto těles ke stažení na stránkách Plzeňské astrologické skupiny u přednášky věnované tomuto tématu. Plutoidy jsou významné i jako tranzitory, tedy jejich pohyb a vazby k základnímu horoskopu by měly, a také tak činí, přinášet významné události. V astrologii u prognóz platí – čím je prvek pomalejší, tím je jeho vliv silnější. Prostě proto, že působí déle na jednu oblast, kde díky tomu dochází k dlouhodobější změně. Pro představu lze tranzitující planety rozdělit následovně:
+ Luna zabarvuje hodiny a je nevýznamná.
+ Slunce, Merkur a Venuše působí zhruba jeden den a jejich vliv je také relativně malý.
+ Mars působí zhruba dva dny a jeho vliv je často citelný, ale z dlouhodobého hlediska je rovněž nevýznamný.
+ Jupiter se Saturnem jsou středně důležité planety. Jejich vliv už je mnohdy znát, zejména při retrográdním pohybu.
+ Uran a Neptun jsou důležité tranzitory, zejména ve vztahu k hlavním osám horoskopu.
+ Pluto, Eris, Haumea a MakeMake – nejdůležitější. Pohyby Pluta samy o sobě způsobují důležité životní změny a události. Zbylá tři tělesa by měla být obdobně významná. Nejsilnější by dle této logiky měl být vliv Eris.
Co se otázky vládcovství ve znameních týče, to je velmi diskutabilní. Podle všeho působí plutoidy velmi silně hlavně svojí pozicí v domech. Ale dle mého názoru má poměřovací a srovnávací charakter MakeMake nejblíže ke znamení Panny. Haumea se svojí pozitivní základní energií a funkcí životní opory, o kterou se můžeme v životě opřít, svádí k tomu, abych ji řadil do Střelce. K tomuto závěru jsem však dospěl prostřednictvím projevů při tranzitech, kde existovaly jasné vazby na domy ovládané Střelcem. Eris podle všeho vládne Vahám. Jsem si vědom toho, že na první pohled je tohle přiřazení kontroverzní, ale co u Eris není? Zde je ale třeba podotknout, že znamení Vah je, myslím, vnímáno zkresleně. Jde totiž o znamení s mužskou polaritou a kardinální kvalitou, tedy dominantní a ambiciozní. Pouze vzdušný živel mu dodává společenskost a diplomacii. O harmonii v pravém slova smyslu toto znamení není, je naopak o ambicích, dominanci, prosazování (byť diplomaticky) vlastních zájmů. Není náhodou, že v tomto znamení je povýšen Saturn. Venuše je ve Vahách silná, protože je půvabná, příjemná, ale rozhodně postrádá ženskost, empatii, v tomto znamení je svým způsobem tvrdá, neosobní. Pokud si člověk uvědomí pravou podstatu znamení Vah, tak přiřazení Eris již tak překvapivé není.
Uvažoval jsem již nad tím, jak nová tělesa zapadají do stávajícího systému vládců. V této souvislosti je třeba nejprve podotknout, že před objevením Uranu existovalo „dokonalé“ přiřazení vládcům. Každá ze sedmi planet vládla dvěma znamením – jednou jako denní a jednou jako noční. Tuto strukturu totálně rozboural objev Uranu. Následoval objev Neptunu a objev Pluta. Tři nové planety musely být přirozeně zařazeny do stávajícího systému. Jakkoli není pochyb, že Uran je doma ve Vodnáři a Neptun odpovídá Rybám, tak u Pluta, které se nejčastěji přiřazuje Štíru, existuje určitá pochybnost, zda nemá vazby k Beranu. Někteří astrologové dokonce pracují tak, že berou v potaz původní vládce a Uran, Neptun a Pluto považují za druhé vládce. Zmiňuji to proto, že většinově lidé zajímající se o astrologii narážejí na jednoduché přiřazení Uran – Vodnář, Neptun – Ryby a Pluto – Štír. Pokud MakeMake náleží Panně a Haumea Střelci, kloním se zatím k názoru, že jde o druhé vládce, protože ač Merkur vnímám s jeho povahou více Blíženecky, tak v Panně je rovněž velmi silný a svojí povahou jí v mnohém odpovídá. O vazbě Jupiter Střelec nepochybuji vůbec!