Horoskop pro vás

Osobní horoskop

Napomáhá sebepoznání, ale i třeba pochopení založení a způsobu uvažování vašich blízkých.  Osobní horoskop od astrologa poměrně přesně odrývá silné i slabší stránky osobnosti, upozorňuje na talenty, ale varuje před životními úskalími. Součástí výkladu je rozbor jednotlivých oblastí života – rodina, domov, navazování vztahů, partnerství, přátelé, nemovitosti, veřejný život, kariéra, zdraví, děti….

partnerský horoskop

Partnerský horoskop

Pomáhá pochopit možnosti a situaci konkrétního partnerského vztahu. Osobní horoskopy popisují osobní dispozice obou partnerů, synastrie napovídá na vzájemnou kompatibilitu vlastností obou partnerů, kompozitní horoskop poměrně přesně popisuje okolnosti partnerského vztahu. Při výkladu vztahu se využijí rovněž prognostické techniky, které nám říkají, s čím oba partneři do vztahu šli, jaký je jejich postoj k aktuální situaci. Na základě zkušeností z klientské praxe lze říci, že partnerské horoskopy přinášejí dosti často velmi přesný obraz situace ve vztahu. Pouhým rozborem a popisem situace lze pomoci nasměrovat.

Prognózy a předpovědi

Prognózy a předpovědi je smysluplné vytvářet na období 1-2 roky. Prognostické techniky  napomáhají při rozhodování, předem upozorní na možné důsledky Vašeho rozhodnutí. Někdy upozorní na možnost využití životní příležitosti, jindy mohou pomoci se připravit a předcházet nedobrým vlivům. Prognostické techniky neslouží ke strašení klientů, ale jsou využívány k jejich dobru.

Horoskop dítěte

Horoskop dítěte je osobním horoskopem, ale při jeho výkladu se soustředíme na odhalování talentů a pochopení osobnosti, vzájemné vazby mezi rodiči, sourozenci a dalšími příbuznými. Celá řada klientů mi s odstupem času sdělila, že horoskop od astrologa byl pro ně jakýsi manuál, který jim velmi usnadnil cestu při poznávání potomka.

Výběr vhodného okamžiku

Ve své praxi jsem již byl žádán o vhodné termíny pro lékařské zákroky, stavbu domu, kdy začít v novém zaměstnání atp. Pravidelně sestavuji svým klientkám tzv. plodné dny, několikrát jsem byl žádán v situacích, kdy byla možná volba, o výběr vhodného termínu pro císařský řez. Metoda plodných dnů sama o sobě negarantuje početí, ale jde o pomocnou techniku, která spíše pomáhá najít období, kdy je pravděpodobnost úspěchu nejvyšší.

Objednat horoskop od astrologa