HOROSKOP ČESKÉ REPUBLIKY

HOROSKOP ČESKÉ REPUBLIKY

Astrologie má celou řadu oborů, jedním z nich je tzv. mundánní astrologie, neboli astrologie zaobírající se osudy států. Zatímco u člověka je okamžik pro sestavení horoskopu daný jeho prvním nádechem, u státních útvarů je určení počátku mnohdy složité a u každého státu je tomu trochu jinak. Zatímco pro USA funguje horoskop vyhlášení nezávislosti, pro Rusko dodnes funguje horoskop pro okamžik výstřelu z Aurory, kterým byl zahájen útok na zimní palác. Podotýkám, že slavná astroložka Liz Greeneová na základě tohoto horoskopu předpověděla veřejně rozpad Sovětského svazu. Pro Čínu funguje horoskop vyhlášení Čínské lidově demokratické republiky Mao ce Tungem. U každého státu existuje vícero horoskopů a vícero variant, ne vždy se astrologové shodnou.

Můžeme se ptát, co vlastně horoskop státu vyjadřuje. Právník a filosof Fridrich Carl von Savigny píše, že to co společenství spojuje do jednoho celku je vlastně duch národa, který se projevuje v takových jevech, jako jsou právo, jazyk, obyčeje a stát. Podle mého názoru horoskop státu vyjadřuje právě duch národa a napovídá na to, jakým způsobem bude daný stát fungovat v jednotlivých oblastech, jaká bude národní mentalita. Proto astrologa nepřekvapí při pohledu na horoskopy Číny a Ruska desetimiliony obětí Stalina a Mao ce Tunga.

Úvod – vstupní data: Pokud se budeme zaobírat horoskopem našeho státu, tak se nejčastěji setkáváme s variantami 28.10.1918 11:26 SEČ, kdy byla vyhlášena samostatnost a dále existuje varianta 28.10.1918 19:00 SEČ (Praha), kdy byl vyhlášen tzv. Recepční zákon, jehož úvodní věta zní: „Samostatný stát československý vstoupil v život“. Osobně pracuji s večerní variantou, protože zejména celá řada událostí potvrzuje jeho platnost.

horoskopcr

Interpretace horoskopu ČR

Nejprve se pokusme o stručný výklad tohoto horoskopu. Pokud mohu srovnávat desítky horoskopů států, kterými jsem se zaobíral, tak naše konstelace patří určitě k těm nejlepším, jakkoliv má horoskop své slabiny.

Jaká vlastně byla výchozí pozice a co bylo tomuto státu dáno do vínku? Tvarem tohoto horoskopu je tzv. Uranské vědro, to znamená, že většina prvků je v jedné části horoskopu, což je v našem případě pod obzorem a plně to koresponduje s pozicí malého a nevýbojného státu, a proti nim stojí samostatně Uran jako jeho nejdůležitější planeta. Tato pozice předznamenává mnohdy revoluční změny a převzetí moci v naší historii.

Opozice mezi Uranem v domě desátém a Saturnem s Lunou napovídá na nenadálé politické zvraty a změny. Tato opozice souvisí také s původně mnohonárodnostním složením našeho státu, zejména silnou německou a slovenskou menšinou. Idea čechoslovakismu vytvořená Benešem vznikla proto, aby Češi ve svém novém státu netvořili menšinu a existoval vůbec důvod pro vznik našeho státu. Čechů bylo v novém státu 5,5 milionu, bylo zde 2,5 milionu Slováků a 3,5 milionu Němců… Tato opozice ukazuje na vše možné, jen ne na svornost mezi těmito skupinami obyvatel. Jak budoucích 90 let ukáže, půjde o konstelaci naprosto zásadní. Již na konci 30. Let sílí napětí, které si lze s touto pozicí spojit, NSDAP dokonce vyhrává volby a sílí její propojení s Adolfem Hitlerem, nemá cenu opakovat notoricky známé historické události, jenž vyústily v odsun tzv. Sudetských Němců. Druhý moment, kdy byla tato konstelace rozehrána, bylo v roce 1992, kdy došlo k rozdělení Československa. V této souvislosti lze podotknout zajímavost, že horoskop EU obsahuje mnohem silnější a dramatičtější konstelace napovídající na nesoulad mezi jednotlivými členy. Podobnost mezi oběma horoskopy zde v této věci určitě je.

Vláda: Uran v domě desátém v opozici na Saturn a Lunu v domě čtvrtém napovídá na politickou nestabilitu a radikální zvraty ve vedení státu. Nejedná se pouze o zásadní zvraty, jichž bylo v poměrně krátké historii našeho státu poměrně mnoho (II.sv. Válka, rok 1948, rok 1968, rok 1989, rok 1993, vstup do EU 2004), ale i politický systém jež vlastně neumožňuje nikomu skutečně vládnout na základě mandátu voličů bez podpory menších názorově více či méně odlišných stran jež jsou jednou ve vládě socialistické, jindy ve vládě pravicové. Když si odmyslíme Plutonsko – Neptunickou diktaturu KSČ a II. Sv. válku, zbývá nám I. republika, kde se většinou jednalo o vládu nejrůznějších širokých koalic, a do této kategorie zapadá i opoziční smlouva. Uvědomme si, že ČSR vznikla jako mnohonárodnostní stát, kde sice většina 7.5 mil. obyvatel (51%) obyvatel se hlásila k české národnosti, ale dále zde bylo 3.5 mil Němců, 2.5 mil. Slováků, 700 tisíc Maďarů, 400 tisíc Ukrajinců. Důsledky této politické situace se zrcadlící v opozici Luna,Saturn – Uran. Není pak náhodou, že kupříkladu v roce 1993, kdy došlo k odtržení SR tuto opozici rozehrávalo kvadraturou Pluto.

Veřejný život

Neptun jako vládce domu jedenáctého, který souvisí s věcmi veřejnými, tedy parlamentem a všemi volenými orgány v kvadrátu na Merkur jako vládce ASC naznačuje, že parlamentní demokracie nám není vlastní a tento národ je náchylný ke svedení nejrůznějšími ideologiemi. Vládcem domu 11. Neptun je v kvadratuře na Merkur, tedy idealismus a nerealistické vize ubližují národu. Zdá se, že příklon k pragmatickým a snadnějším řešením, mohou v dlouhodobém horizontu ubližovat. Typicky byla tato konstelace rozehrána v roce 1946 tranzitujícím Plutem, kdy KSČ vyhrála jako v jediné zemi východního bloku drtivě volby.

Ekonomika státu Ve druhém domě tohoto horoskopu se se nachází planeta Jupiter, v tradiční astrologie nazývaná velkým štěstím. Nepochybně se jedná o pozitivní konstelaci pro ekonomiku státu a lze si jí spojit kupříkladu s tím, že po rozpadu Rakouska – Uherska nám připadl rozvinutý průmysl. I za komunistické periody, kdy docházelo k rozevírání ekonomických nůžek mezi východem a západem, jsme v rámci bývalého východního bloku byli nejlépe ekonomicky fungující stát. Vládcem druhého domu (domu peněz) je ale Luna v konjunkci se Saturnem a opozici na Uran, to je konstelací finančních zvratů a proměn. Nelze tedy nevidět, že na ekonomiku našeho státu měly negativní vliv časté změny a zvraty režimů.

Nejsilnější konstelací v naší historii byl tranzit Pluta a Uranu na Jupiter a tato konstelace souvisela s hospodářskou krizí. Stejný aspekt je již rozehráván nyní a zejména bude v letech 2016 – 2017. Na základě této úvahy lze předpokládat ekonomické změny.

Nebyla to ale jediná ekonomická změna v naší historii, kteoru provázely nápadné astrologické vlivy působící na Jupiter.

Koncem roku 1948 tranzitující Neptun (planeta iluzí) kvadratizuje Jupiter, tento aspekt trvá až do roku 1950. jakou jinou konstelaci si spojit s idealistickou dobou pětiletek, kolektivizace hospodářství?

Zcela přesná konjunkce Urana (revoluční změny a zvraty) na Jupier v červnu 1953 znamenala překvapivou měnovou reformu.

Poslední významný tranzit na Jupiter přicházel tentokráte opozicí od Neptunu a Uranu na počátku devadesátých let a souvisel s ekonomickou transformací a tzv. kuponovou privatizací.

 

Duch národa

V horoskopu o nejnápadnějších vlastnostech vypovídá dům prvý a tomu vládme Merkur, planeta komunikace. Pozice této planety je velmi silná a je pod dobrými aspekty a tak to nelze interpretovat jinak než inteligenci, schopnost se adaptovat, bohužel je zde jeden nedobrý aspekt Neptunu, který dává většinou mazanost, krátkozrakou vychytralost. Většina prvků pod obzorem pak dává spíše klidnou a nenápadnou povahu, navenek se příliš neprojevující. Pozoruhodná je pozice Saturnu a Luna v domě čtvrtém, která nedává příliš silný vztah k vlastnímu národu a rozhodně není o národní hrdosti. Opět je pozoruhodné, že v tomto smyslu je podobná, byť mnohem horší pozice v horoskopu EU. Kupříkladu v horoskopu Ruska je v domě čtvrtém Venuše a silnou národní hrdost tomuto národu uřít nelze.

Sociální stát

Není bez zajímavosti, že v horoskopu našeho státu je silně obsazen dům šestý, který souvisí se sociálními záležitostmi, odbory, sociální systémem. Podobné postavení lze nalézt v horoskopu tzv. 5. republiky Francie, která je ukázkovým zosobněním takové pozice. Zde je třeba si uvědomit, že jsme stát s nejdelší rodičovskou dovolenou, která ve světě nemá obdoby, je zde ve srovnání s jinými státy v Evropě kvalitní a pro každého dostupné veřejné zdravotnictví, vzdělání, důchodový systém. V našem státě je nejmenší podíl chudých v celé EU.

Právo: Právo je v tomto radixu spojeno především se Saturnem jako vládcem devátého domu. Konjunkce Luna opozice Uran napovídá na revoluční právní změny, diskontinuitu a nestabilitu systému práva.

Sport a umění: Pozoruhodná je Venuše ve svém vlastním znamení Vah a domě pátém navíc ve volné konjunkci se Sluncem. To nelze interpretovat jinak než uměnímilovnost, hravost, vztah ke sportům a hrám. Připomeňme si NAGANO 1998 a zlatou medaili v hokeji, mezi astrology je znám trigon Jupitera právě na tuto Venuši v době turnaje. Je třeba si všimnout, že Venuše i Mars, jež jsou v tomto horoskopu mimořádně silné a příznivé vysílají příznivé aspekty na neblahou opozici Uran – Saturn, Luna.