Astrolog Jiří Kubík

JUDr. Jiří Kubík, MBA (1977)

Astrologii se věnuji od roku 1995, jako profesionální astrolog od března 2000. Nabízím astrologické konzultace a kurzy astrologie. Pravidelně přednáším v rámci astrologických konferencí. Vytvořil jsem web Učebnice astrologie. Jsem správcem největšího astrologického fóra v ČR.  Československé astrologické fórum.

Astrolog

Astrolog Jiří Kubík

V letech 1995 – 1999 jsem byl typický samouk, který hltal učebnice všech astrologických směrů a škol. V roce 1999 jsem se seznámil s Antonínem Baudyšem mladším, který v Plzni o rok později přednášel v rámci týdenního semináře a domluvil mi můj první astrologický kurz. V únoru 2000 mě seznámil Tonda se svým tatínkem, který pro mě byl náš nejlepší astrolog. Díky němu jsem začal vidět a chápat nové souvislosti výkladu.  Od  roku 2000  jsem v Plzni začal učit ve svém prvním astrologickém kurzu. Tento rok jsem si zažádal o živnostenský list a začal vykládat jako profesionální astrolog horoskopy pro veřejnost. V roce 2005 jsem začal studovat, a tak jsem na několik let z časových důvodů přestal organizovat astrologické kurzy. Pro své klienty jsem však pracoval nadále a v tomto období jsem se posouval díky telefonickým diskusím s panem Baudyšem a díky objevování starověkých autorů.  V roce 2012 jsem se rozhodl znovu začít věnovat kurzům,  a zároveň jsem v tomto roce oslovil kolegy a začal organizovat setkávání Plzeňské astrologické skupiny.  V březnu 2016 jsem se stal místopředsedou Astrologické asociace.

Můj způsob astrologické práce ovlivnil v letech 2000 – 2010 astrolog Doc. Ing. Antonín Baudyš CSc., od první konzultace s ním v únoru 2000 jsem věděl, že jde o astrologa, který mě může astrologicky posunout. Pan Baudyš byl přes 20 let žákem Ing. Josefa Danzera, astrologické legendy, mimo jiné spolupracovníka Jana Kefera a čestného předsedy Astrologické společnosti ČR. Od Ing. Josefa Danzera se naučil způsobu astrologického uvažování a systému výkladu horoskopu, kterému jsem se od něho měl možnost učit.

Naší nejlepší dosud nepřekonanou knihou astrologie je Praktická astrologie, Jan Kefer, z té především vycházím. Nicméně díky panu Baudyšovi jsem jí začal více rozumět.

Relativně nedávno vyšla pro mě nejlepší zahraniční astrologická kniha Ancient astrology, Demetra George. Celá řada souvislostí uvedených v Praktické astrologii Jana Kefera vychází najevo až studiem antických autorů.

V roce 2002 jsem se seznámil v rámci astrologické konference, kde jsme oba přednášeli s anglickým astrologem Richardem Peallingem (UK, Kent). Díky Richardovi mi byla zprostředkována celá řada anglické astrologické literatury, naučil mě pracovat zejména s kompozitními horoskopy a polovičními vzdálenostmi.  Důležitá pro mě je spolupráce s Bc. Antonínem Baudyšem mladším, který mi zejména v mých astrologických počátcích velmi pomáhal svojí podporou a díky němu jsem se astrologii začal věnovat profesionálně.

astrolog
Jiří Kubík

Postupem času jsem dospěl k názoru, že má smysl čerpat především z prvorepublikových učebnic a to zejména z Praktické astrologie Jana Kefera, které jsem díky kontaktu s panem Baudyšem starším začínal více rozumět. Na moji astrologii později měly velký vliv překlady antických a středověkých astrologických knih do Angličtiny. Čerpám z děl astrologa a astronoma Claudia Ptolemaia, Dorothea ze Sidonu, římského právníka a astrologa Julia Firmicia Materna, Rhetoria, Paula Alexandrijského a dalších. Velkou inspirací pro mě jsou knihy jejichž autory jsou americký astrolog  anglický astrolog Joseph Crayne a Demetra George zaobírající se právě znovuobjevovanými technikami helénských, arabských či středověkých astrologů. 

Pracuji s astrologickým programem Solar fire 9 , patrně nejlepší astrologický software dostupný na trhu a Astrolog 7.70.

Co se týká mého osobního života, jsem od roku 2004 ženatý a v roce 2010 se nám narodil syn Matěj. Civilním zaměstnáním jsem právník ve veřejném sektoru. Absolvoval jsem SPŠ Stavební v Plzni a několik let pracoval jako technik a geodet. V letech 2005 – 2011 jsem studoval na ZČU, fakultě právnické a v letech 2011-2014 jsem absolvoval studia na BIBS a.s.

astrolog Jiří Kubík
Jiří Kubík

( Astrolog Jiří Kubík 27.8.1977 1:21 Plzeň)