Eris, Sedna, Haumea, MakeMake 1.díl

Rozhovor pro časopis SPIRIT

Eris, Sedna, Haumea, MakeMake

Astronomický výzkum vesmíru přináší díky moderní technice nové zajímavé skutečnosti, tedy i objevy nových planetek a dalších vesmírných těles. Nové poznatky astronomů ovšem vzbudily zájem i mezi astrology, kteří se zaměřili na tzv. plutoidy objevené v posledních 15 letech. Jejich zainteresovanost je pochopitelná, neboť plutoidy se podobají planetám, které hrají významnou úlohu při sestavování horoskopů. Výzkumem vlivu plutoidů v souvislosti s jejich případným začleněním do astrologického systému se intenzivně zabývá plzeňský astrolog JUDr. Jiří Kubík – získal program, který pozice plutoidů počítá a začal s nimi astrologicky pracovat. K jakým závěrům zatím došel?

Mají plutoidy nějakou váhu v rámci astrologie?
To je otázka, nad kterou mezi astrology očekávám v následujících letech rozdílné názory. Já jsem přesvědčen, že ano. Není pochybnosti o tom, že Pluto, které původně patřilo mezi planety, tzv. funguje. Jde o těleso, jehož vliv je prověřený desetiletími astrologické praxe. Zbylá tři tělesa jsou srovnatelné dráhy, doby oběhu a velikosti, tedy není důvodu si myslet, že by tato tělesa neměla mít vliv. Pořádám na dané téma už i přednášky, v tomto směru jsou novátorské, protože do této míry se u nás těmito tělesy dosud nikdo nezaobíral.

Jejich postavení tedy má vliv na horoskopy, respektive naše životy?
Tato tělesa jsem testoval na celé řadě horoskopů a testuji je i nadále ve své praxi. Dospěl jsem k názoru, že by je neměla astrologie opomíjet. V historii astrologie nejde o první situaci tohoto typu. Objevením Uranu 1781 došlo k velmi dlouhé krizi astrologie. Stejně tak astrologie musela vstřebat objev Neptunu a Pluta. Tato tělesa se začlenila do výkladu a jsou dnes standardně používána. Stejně tak to bude s Eris, Haumeou a MakeMake. V rámci své praxe si tato tělesa již nechávám zobrazovat astrologickým programem při sestavování horoskopů a zohledňuji je i výkladově.

Podle čeho jste určoval jejich význam?
To byla poměrně komplikovaná záležitost. Z ničeho určit základní podstatu a význam těchto těles bylo složité. Četl jsem si mytologii a zatímco u Eris byl význam poměrně jasný, tak u Haumey a MakeMake jsem tápal. Obrátil jsem se na Ing. Luďka Švojgra, který má – řekněme – velmi vyvinutou intuici a léčitelské schopnosti, zda by mi s tím nepomohl. On svým citem a intuitivními schopnostmi naznačil základní povahu nových těles a ta se ukázala být v praxi správná. Vše jsem začal ověřovat na horoskopech a ukázalo se, že významy sedí.

A jaké jsou základní významy těchto těles?
Zajímavou informací je, že pouze Pluto má ze zmiňovaných plutoidů mužskou polaritu, zbylá tři ženskou.
Eris je největší z těchto čtyř těles a má také nejdelší dobu oběhu – 557,15 let. S tímto tělesem už také astrologové ve světě relativně často pracují. Mytologický význam tohoto tělesa byl podle všeho vybrán správně. Eris – bohyně sváru (agresivní Mars), svár je nutný k tomu, aby vše nepodstatné a nehodnotné bylo rozbito. Kam padá Eris, tam je daná oblast problematická, rozbíjí vše, co nevede k praktickému výsledku. Dává ale i činorodost, která může být destruktivní i konstruktivní, hlavní je zde zájem o výsledek, dále pohyblivost, praktičnost. Lze říci, že rozbíjí stojaté vody, navyklé způsoby chování, které nefungují, v tom je její vliv pozitivní. Podíváme-li se na významy Eris v astrologických domech, pak v 1. naznačuje konfliktní osobnost, ve 2. problematické finance, ve 3. komunikační sváry, spory se sourozenci, ve 4. sváry v rodině, v 5. neshody v milostném životě, v 6. pracovní sváry, v 7. sváry v partnerských vztazích, v 8. sváry o peníze, v 9. napětí v oblasti vzdělání a intelektu, v 10. konflikty v profesním životě, v 11. sváry ve společenském životě, politickém, ve 12. naznačuje tajné nepřátele. Pokud působí Eris jato tranzitor na základní horoskop, vnáší do oblasti, na kterou působí, neklid, napětí, neshody. Problém spočívá v tom, že jde s ohledem na její pomalost o období, které trvá celou řadu let. Většinou to nelze spojit s jednou konkrétní událostí, ale její projev může v určité situaci vygradovat. Už tranzity Pluta jsou pro astrology pomalé, v daném případě se bavíme o tělese s asi dvojnásobnou dobou oběhu, ale i dobou trvání tranzitu. Za tohoto tranzitu se v dané oblasti nachází obtížně klid.
Haumea má dobu oběhu 285 let. Bohyně Haumea je patronkou ostrova Havaj, na němž leží observatoř Mauna Kea. Navíc bývá ztotožňována s Pāpā, bohyní země reprezentující element kamene, což současně podporuje vhodnost tohoto jména. Dalším důvodem návrhu jména bylo, že Haumea je také bohyní plodnosti a zrození, která má mnoho dětí. Haumea symbolizuje funkci opory, jistoty, vážnosti, důstojnosti. Jde o základní energii, základní sílu, která dodává jistotu. Tam, kde se nachází, by mělo jít o oblast, o kterou se můžeme v životě opřít. Z mé astrologické praxe zatím vyplývá, že skutečně dům, v němž se nachází, je životní oblastí, kde jdou věci samy, plynou přirozeně, jako kdyby nositel horoskopu v této oblasti přirozeně čerpal prazákladní energii a sílu. Významy Haumey v astrologických domech jsou následující: V 1. domě ukazuje osobnost disponující základní silou, která se může opřít o sebe sama, své schopnosti, ve 2. ukazuje možnost opřít se o své schopnosti a vydělat peníze, dává ekonomické zázemí, ve 3. ukazuje oporu sourozeneckou, podporu při vzdělávání, ve 4. značí podporu z rodiny, člověk má stabilní rodinné zázemí, vážené rodiče, v 5. domě jde o oporu v dětech, štěstí v mileneckém životě, v 6. domě je oporou vlastní pracovitost, v 7. je oporou partner, v 8. domě Haumea naznačuje oporu a pomoc od druhých, v 9. oporu ve vlastním vzdělání, v intelektu, v 10. podporu v profesním životě (člověk prodělává přirozený karierní vzestup, pozice je mu zdrojem jistoty), v 11. podporu od přátel, protekci, ve 12. domě skrytou podporu. Tranzitně dodává do oblasti, na kterou působí, energii, základní sílu, v dané oblasti dochází ke zlepšení okolností, člověk jakoby začal cítit podporu, novou sílu pro uskutečňování svých plánů.
MakeMake má svůj původ v mytologii obyvatel ostrova Rapanui a představuje jméno bohyně stvoření a plodnosti. Doba oběhu je 310 let. MakeMake představuje obecnější rozměr Merkuru, je rovněž neutrální. Hlavní smysl souvisí v poměřování hodnot tam, kde se poměřujeme s ostatními, skrze tuto oblast můžeme být poměřováni druhými. Donutí nás zjišťovat, jak si v dané oblasti skutečně stojíme ve srovnání s druhými. Má astrologická praxe ukazuje, že oblast, v níž se MakeMake nachází, ukazuje, prostřednictvím čeho vnímáme svoji hodnotu jako člověka. Významy MakeMake v astrologických domech jsou tyto: Když je plutoid v 1. domě má člověk potřebu se poměřovat s druhými, poměřuje vlastní schopnosti, ve 2. poměřuje svoji hodnotu skrze peníze a majetek, ve 3. poměřuje se skrze své komunikační schopnosti, vzdělání, ve 4. poměřuje se skrze rodinu, nemovitosti, v 5. poměřuje se skrze svoje děti, úspěchy v mileneckém životě, v 6. poměřuje se skrze své pracovní schopnosti, zdraví, v 7. poměřuje se skrze partnera – jakého má či nemá, v 8. poměřuje se skrze majetek, v 9. poměřuje se prostřednictvím intelektu, vzdělání, v 10. odvozuje svou hodnotu od společenského postavení, poměřuje se v profesním životě, v 11. poměřuje se skrze přátele, úspěchy ve společenském životě, ve 12. nevědomě o sobě pochybuje. I v tranzitech přináší MakeMake téma poměřování. Na co působí, to bude oblast, v níž máme sklon se srovnávat a poměřovat s druhými. Přirozeně půjde spíše o období vnitřní nespokojenosti, neklidu. Tranzit způsobí, že člověk k dané oblasti musí napřít svoji pozornost.
(zem)
Kontakt: JUDr. Jiří Kubík, tel. 607 646 418, e-mail – ceskaastrologie@seznam.cz Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , www.ceskaastrologie.cz

DODATEK: Termín plutoid byl určen k pojmenování trpasličích planet rezolucí IAU0804 výkonného výboru Mezinárodní astronomické unie (IAU) dne 11. června 2008 v Oslu.
Plutoid je objekt sluneční soustavy splňující následující kritéria: obíhá okolo Slunce ve větší vzdálenosti než Neptun, není satelitem a má dostatečnou hmotnost k tomu, aby jeho gravitace překonala vnitřní síly a dosáhl přibližně kulového tvaru, během svého vývoje nepročistil své okolí, ale se stal v dané zóně dominantní. Pojmenovávají se pouze plutoidy, které mají absolutní hvězdnou velikost větší než + 1 mag. V současnosti jsou známa čtyři tělesa, které lze do kategorie plutoidů zařadit. Jde o Pluto, Eris, Haumeu a MakeMake.