Kompozitní horoskop

Kompozitní horoskop

Pan Jaroslav T. z Dubé se ptá: „Co jsou to kompozitní horoskopy? Slyšel jsem ten pojem v jakési astrologické debatě v rádiu…“
O odpověď jsme požádali plzeňského astrologa Jiřího Kubíka, který ve své praxi kompozitní horoskopy používá a tvrdí, že s nimi má ty nejlepší zkušenosti. Díky nim prý mají jeho předpovědi vyšší úroveň.

Co si máme pod pojmem kompozitní horoskop představit?
Kompozitní horoskop je horoskop založený na tzv. polovičních vzdálenostech. Jde o astrologickou techniku, která se nejčastěji využívá v partnerské astrologii. Kompozitní horoskop nám ukazuje nejen potenciál, ale i konkrétní okolnosti vztahu. Pokud je v tomto horoskopu silně obsazen kupříkladu 10. dům, bude takový vztah založen na společné práci a společných životních cílech. Silně obsazený 11. dům přeje dlouhodobým partnerským vztahům. Silný pátý dům přeje erotice ve vztahu a dětem. Druhý a osmý dům vypovídají o majetkových poměrech ve vztahu, dům čtvrtý popisuje oblast společného bydlení.
Kdo začal tyto horoskopy používat a kdy?
Používají se již desítky let. Robert Hand ve své slavné knize Planets in Composite uvádí, že jejich původ je zahalen tajemstvím. Nepochybně přelomovým rokem pro tuto techniku byl rok 1974, kdy byla vydána kniha Roberta Handa Planets in Composite. Díky ní se technika rozšířila a začalo ji využívat mnoho astrologů.
Jak se kompozitní horoskop tvoří?
Je dobré si uvědomit, že jde o umělý horoskop, který nemá reálnou vazbu k obloze. Je sestaven ze dvou základních horoskopů. Vznikne tak, že se vezme pozice téhož prvku z jednoho i druhého horoskopu a určí se poloviční vzdálenost mezi nimi. Ta se zakreslí do nového horoskopu. Takto se postupuje u všech prvků. Výsledkem je nový umělý horoskop. To samozřejmě může vzbuzovat pochybnosti a tak k této technice astrologové přistupují s určitou přirozenou nedůvěrou. Většinu však přesvědčí praktické výsledky a velká vypovídací hodnota takového horoskopu.
Říkal jste, že jsou dobré pro partnerskou astrologii. Mají i jiné využití?
V partnerské astrologii jasně napomáhají rozkrýt podstatu vztahu. Na kompozitní horoskopy fungují tzv. tranzity, což je prognostická technika, která pomáhá určit vývoj vztahu. Představte si, že na námi sestavený kompozitní horoskop, ve kterém jsou prvky neměnné, budeme sledovat průchody aktuálních i budoucích pozic planet, jež přinášejí změny. To jsou tranzity. Kompozitní horoskopy lze použít ale i pro výběr vhodného počátku, k předvídání. Například kompozit Miloše Zemana sestavený pro počátek voleb byl příznivý.
Pracují s kompozitními horoskopy astrologové běžně nebo spíše v omezené míře?
Asi jak kdo, ale ze sféry profesionálních kvalitních astrologů se této techniky zříká málokdo. Já sám tuto techniku používám určitě tak 12 let, i když známá mi byla prakticky od počátku mého zájmu o astrologii, tedy od poloviny devadesátých let minulého století. Přelomové pro mě v tomto ohledu bylo setkání s anglickým kolegou Richardem Peallingem, který mi ukázal své zkušenosti. On měl v minulosti možnost zúčastnit se přímo seminářů Roberta Handa

Kompozitní horoskop – Astrolog Jiří Kubík