Lunární uzly

Lunární uzly

Lunární uzly a jejich využití při výkladu základního horoskopu. V rámci přednášky rozebereme základní významy lunárních uzlů, lunární uzly v domech, rozebereme celou řadu příkladů.

https://www.ucebniceastrologie.cz/lunarni-uzly/

Dračí hlava a ohon 

  • dále používáme Dračí hlavu a dračí ohon, což jsou průsečíky drah Slunce a Luny. Pokud dochází k novoluní či úplňku u těchto prvků, jedná se o zatmění.
  • Odklon Lunární dráhy od ekliptiky je asi 5°. Lunární uzel postupuje retrográdně ekliptikou rychlostí asi 2°za měsíc, celou ekliptikou projde za 18,6 roku.
  • Lunární uzel může být buď pravý a nebo střední.
  • Lunární uzel pravý (true) je skutečný průsečík ekliptiky a dráhy Luny, jeho pohyb je nerovnoměrný, ale převažuje retrográdní pohyb.
  • Lunární uzel střední(mean) prochází retrográdně rovnoměrně, jedná se o střední vypočtenou dráhu.
  • Ve své praxi používám pravý Lunární uzel.

Jan Kefer Praktická astrologie:

Měsíční uzly zesilují a zdůrazňují prvky a astrologické domy horoskopu. Samostatně nelze z nich souditi jak v radixu, tak i v transitech.

Vzestupný uzel má jupiterovský charakter a naznačuje příznivé spoje a celkový úspěch.

Sestupný uzel má charakter saturnovský a naznačuje odcizení, špatná spojení a ztráty.

Význam jich určujeme dle postavení v astrologickém domu, uvažujíce vždy také analogie jejich postavení ve zvířetníkovém znamení.“

Rhetorius

Vzestupný uzel je dobrý s dobroději, sestupný uzel je dobrý se škůdci.

Komentář:Vzestupný uzel posiluje akcidentální sílu planety, proto zesiluje vliv dobrodějů a lepší je pokud jsou u Dračí hlavy dobrodějové, protože zesiluje jejich vliv. • •Sestupný uzel zeslabuje akcidentální sílu planety a proto je lepší pokud se u něho nacházejí škůdci, jejichž vliv zeslabuje.

Lunární uzly byly šestým ukazatelem, který Rhetorius zkoumal při interpretaci horoskopu.

Šestou konsiderací je prozkoumání vzestupného a sestupného uzlu, v jakých jsou domech a dekanech, jakými hvězdami jsou v pohledu; sestupný uzel se Sluncem či Lunou nebo Jupiterem, (to značně poškozuje narození a přináší katastrofy. Vzestupný či sestupný uzel se Sluncem, poškozují otce; s Lunou způsobuje smrt matky, nebo prohlašuje, že je hanebná, zejména na úhlech. Vzestupný uzel znamená to samé s Marsem nebo se Saturnem, zejména na úhlech, protože vzestupný uzel, když je se škůdci, dělá zlo, kdežto s dobroději dobro. Podobně i sestupný uzel se Saturnem nebo Marsem dělá dobré věci, ale se zbytkem planet zlé. Protože to odloží jejich ctnost, …)

Jan Kefer, Praktická astrologie – Lunární uzly