Vyklad horoskopu

Výklad horoskopu od astrologa

Systém výkladu horoskopu – Jiří Kubík

Ukázková hodina kurzu astrologie zaměřeného na výklad horoskopu. V rámci přednášky se ukazuje výklad horoskopu podle dominant Antonína Baudyše staršího.  Výklad horoskopu je o pochopení základních pravidel a kritérií skrze které je třeba na horoskop nahlížet. Ačkoliv neexistuje univerzální návod na výklad jakéhokoliv horoskopu, tak dodržování těchto pravidel pomáhá člověku pochopit podstatu konstelací člověka, který před námi sedí. Mnoho informací se dozvíte na webu www.ucebniceastrologie.cz.

Výklad horoskopu podle dominant

Zde předkládáme přehled základních kritérií, která je třeba zkoumat při vytváření celkového pohledu na horoskop.

Polarita, kvalita, živly – úvodní dominanta výkladu horoskopu, určuje základní energie osobnosti.

•Silně obsazené domy a znamení upozorňují v rámci výkladu horoskopu na dominantní oblast či energii člověka.

•Hemisféry ukazují na základní zaměření a orientaci osobnosti.

•Planetární konfigurace upozorňují při výkladu horoskopu na základní témata osobnosti.

•Souřadnost vládců – planeta v domicilu, recepce upozorňují na stěžejní dominanty horoskopu a klíčové vlastnosti.

•Planety na osách a v rohových domech ukazují na nejnápadnější v životě člověka.

•Silně aspektované planety

•Převaha aspektace

Denní a noční zrození (vlastní hradby)

•Doprovod planet (doprovod sektového světla)

•Stálice

•Lunární uzly ukazují základní téma a životní úkol.

•Tvary

Výklad horoskopu od astrologa Jiřího Kubíka

Pro zajímavost zde předkládáme základní kritéria výkladu antických astrologů jak ho uvádí ve svém Kompediu Rhetorius Egyptský

1. – sekta, doprovod, polarita, světla2. – triplicity a stálice3. –  Třetí úvahou je vyšetření Luny, jejího vládce, vládce hranice a vládce triplicity, a její pozice ve 3., 7. a 40. dnu, v rámci tohoto se dále zkoumají její konjunkce a separace, a její objevení se, „šířky větrů“, její uzly, revoluce a směry prostřednictvím nativity, zda se v průběhu její světlo zvětšuje nebo zmenšuje, její dodekatemoriony, zda je chodu pomalého, nebo rychlého, nebo zda je v posledních stupních znamení. 4. – Ve čtvrtém kroku je nutné prozkoumat prenatální nový měsíc a úplněk, ve kterých je domech, a jaké hvězdy aplikují. • 5. krok – Bod Štěstí, Bod Ducha, Bod Základu a Bod Povýšení, jejich fáze a jejich postavení v domě. • 6. krok – Šestou konsiderací je prozkoumání vzestupného a sestupného uzlu, v jakých jsou domech a dekanech, jakými hvězdami jsou v pohledu • 7. krok – V sedmé úvaze prozkoumejte dodekatemoriony všech hvězd, zejména Slunce, Luny a ASC

Pokud se chcete o antické astrologii a jejím obohacení zdarma dozvědět více:

Výklad horoskopu Ptolemaios