PŘEDPOVĚĎ PRO ČR NA ROK 2016

PŘEDPOVĚĎ PRO ČR NA ROK 2016

Při tvorbě předpovědi na rok 2016 pro náš stát budeme vycházet z horoskopu spočítaného pro 28.10.1918 19:00 SEČ (Praha), kdy byl vyhlášen tzv. Recepční zákon, jehož úvodní věta zní: „Samostatný stát československý vstoupil v život“.

horoskopcr

PŘEDPOVĚĎ 2016

V letošním roce již od ledna začíná poměrně napěťové období pro ekonomiku státu a původem by tento ekonomický stres měl přicházet ze zahraničí. Astrologicky jde o neharmonické aspekty Pluta a Uranu na Jupiter do druhého domu, který souvisí s majetkem a hospodářstvím státu. Abychom pochopili souvislost této konstelace, je dobré se podívat do minulosti. Ve druhém domě horoskopu státu se nachází planeta Jupiter, v tradiční astrologii nazývaná velkým štěstím. Nepochybně se jedná o pozitivní konstelaci pro ekonomiku státu a lze si jí spojit kupříkladu s tím, že po rozpadu Rakouska – Uherska nám připadl rozvinutý průmysl. I za komunistické periody, kdy docházelo k rozevírání ekonomických nůžek mezi východem a západem, jsme v rámci bývalého východního bloku byli nejlépe ekonomicky fungující stát.

To, že tato planeta v našem horoskopu souvisí s ekonomickými poměry, lze doložit na 4 stěžejních momentech od vzniku státu.

  1. První obdobný vliv a silou srovnatelný s tím současným nastal na přelomu 20. a 30. let 20. století. V této době Pluto fungovalo konjunkcí a paralelou na Jupiter.
  2. Koncem roku 1948 tranzitující Neptun (planeta iluzí) kvadratizuje Jupiter, tento aspekt trvá až do roku 1950. Jde o období masivní kolektivizace, znárodňování pod vlivem komunistické ideologie.
  3. Zcela přesná konjunkce Urana (revoluční změny a zvraty) na Jupier v červnu 1953 znamenala překvapivou měnovou reformu, která doslova přes noc znehodnotila úspory většiny obyvatel.
  4. Poslední významný tranzit na Jupiter přicházel tentokráte opozicí od Neptunu a Uranu na počátku devadesátých let a souvisel s ekonomickou transformací a tzv. kuponovou privatizací.

 

Nyní máme před sebou období, kdy tato pozice Jupitera bude opět rozehrána, a to by mělo znamenat větší ekonomický předěl, protože jde o vliv srovnatelný s tím, který probíhal na přelomu 20. a 30. let. Nejde samozřejmě o totožnou situaci, ale minimálně ekonomický předěl je v horoskopu jasně patrný. Podle všeho půjde, v kontextu všech zahraničních horoskopů o vliv, který bude celosvětový a jeho příčina nesouvisí primárně s děním u nás doma.

Je pravděpodobné, že pozice premiéra Bohuslava Sobotky bude oslabovat. Pád vlády ale v následujícím roce 2016 podle mého názoru nelze předpokládat. Naopak by mělo dojít k posílení pozice Miloše Zemana, může jít v mnoha směrech o vydařený rok, ve kterém v důležitých situacích neselže. Bohužel následující roky bych u Miloše Zemana očekával postupný ústup z veřejného života v důsledku úbytku energie. Nepředpokládal bych, že jeho záměr kandidovat v dalším volebním období by byl realistický. Pozice Andreje Babiše bude v první polovině roku posilovat, ale ve druhé polovině zde fungují konstelace deziluzí a zklamání.

Následující rok je zřejmé, že se budeme na mezinárodní scéně ocitat pod celou řadou tlaků. Zejména první polovina roku, patrně v souvislosti s migranty, proběhne pod atmosférou velkého napětí. Zejména konec roku 2016 bude ve znamení celkové frustrace v mezinárodních vztazích, která bude rovněž souviset i s ekonomickým útlumem.