Německo předpověď 2016

Z pohledu konstelací – naznačují nějaké hromadnější přesuny lidí, příliv lidí do Evropy?

V horoskopu EU je dispozice k sociálnímu napětí, problematickým zahraničním vztahům, problémům, které přicházejí zvenčí. Tyto konstelace jsou nyní rozehrávány, ale je třeba říci, že rozehrávány ještě budou, a to v letech 2016 – 2019. Předpokládám v tomto období nějaký celosvětový ekonomický útlum. Samotnou uprchlickou krizi jako hlavní problém z dlouhodobého hlediska nevnímám. Spíš bych očekával, že otázka uprchlíků může být zdrojem společenského napětí v souvislosti poklesem životní úrovně obyvatelstva. Otázka uprchlíků může být využívána v politickém boji. V rámci EU očekávám nárůst radikalismu.

Nemecko

Co říká horoskop SRN – Jak se Německo se situací vypořádá… zvládne ji?

Horoskop Spolkové republiky Německo je stále platný pro tzv. Výmarskou republiku, tedy je počítán pro 9.11.1918. V tomto horoskopu bychom dispozice sociálního cítění hledali jen obtížně. Tady trochu odbočím. Nejprve je dobré si řící, co vlastně horoskop státu obecně vyjadřuje? Právník a filosof Fridrich Carl von Savigny píše, že to co společenství spojuje do jednoho celku je vlastně duch národa, který se projevuje v takových jevech, jako jsou právo, jazyk, obyčeje a stát. Podle mého názoru horoskop státu vyjadřuje právě duch národa a napovídá na to, jakým způsobem bude daný stát fungovat v jednotlivých oblastech, jaká bude národní mentalita.

Horoskop státu podle mě popisuje duch národa. V daném případě je Luna postavena ve dvanáctém domě. To je konstelace vyvrhelství, pocitů viny atp. Jde o konstelaci svým způsobem bezcitnou a následně trpící za překročení společensky uznávaných norem. V horoskopu člověka jde dosti často o fungování na okraji společnosti.  Lze si jí spojit s pozicí Německa ve světě po 2. Sv. válce, ale také s nárůstem radikalismu ve 30. letech. Není bez zajímavosti, že zcela stejně jako nyní byla rozehrávána na počátku 30. let. Bylo to období nárůstu radikálních vlivů v Německu, Adolf Hitler se dostal k moci. Začalo pronásledování Židů.

Po více než 80 letech je tato konstelace rozehrávána opět a my stojíme na prahu hospodářské recese a do Německa proudí miliony uprchlíků, kteří určitě zatíží tamní sociální systém. Navíc v letech 2016 – 2019 lze očekávat nárůst ekonomických problémů a v souvislosti s tím nárůst sociálního napětí. Obával bych se, aby uprchlíci nebyli označováni za viníky ekonomických problémů a nebyli zneužíváni radikálními populisty.

Nedojde na nějaké nepokoje?

Na nějaké určitě ano, předpokládal bych, že se část společnosti v Německu začne radikalizovat. Kritické roky jsou 2019-2020, ty by měly přinášet nejtvrdší dopady. Samozřejmě nárůst napětí bude znát v letech 2016-2019.

Co Angela Merkelová – bude ji to stát politickou kariéru a nebo má „přízeň hvězd na své straně“?

Horoskop Angely Merkelové počítáme pro 18.7.1954 18:00 Hamburk. Jde o horoskop nesmírně silný a ambiciosní. Nicméně solární horoskop pro letošní rok, počítaný od jejích letošních narozenin, napovídá na velkou krizi. Tou jsou nepochybně uprchlíci. Nicméně tím hlavním rokem, kdy by mělo dojít k politickému pádu, vidím období od jejích narozenin v roce 2016. To ještě nutně nemusí znamenat úplný konec v politice, ale je to konstelace deprese, ústupu ze slávy, velkých problémů. Dle mé zkušenosti bych očekával zvrat v její politické kariéře. Její postoje se odklonily od názorů společnosti v Německu. Definitivní předěl v její profesní kariéře je patrný v letech 2021-2023, tam lze předpokládat definitivní odchod z veřejného života.