Horoskopy států na rok 2015

Rozhovor pro časopis Spirit

Jaká bude situace ve světě, co lze očekávat v souvislosti s děním v Evropě a zámořských státech? Na to jsme se zeptali plzeňského astrologa JUDr. Jiřího Kubíka. Astrologii se věnuje od roku 1995, je členem České astrologické asociace a Astrologické společnosti ČR. Profesionálně je poradensky činný od dubna roku 2000, pořádá přednášky a sám přednáší v rámci Astrologické společnosti ČR.

Jaký bude obecně rok 2015?
V roce 2015 se podle mého názoru bude opět prohlubovat ekonomická krize. S největší pravděpodobností půjde o důsledek sankcí, které naruší křehkou ekonomickou rovnováhu. Mohou se objevit ekonomické problémy i jiného druhu. V posledních měsících se zdá, že krize ustupuje a vše se vrací k normálu. Astrologicky to tak ale nepůsobí a sankce vůči Rusku podle mě korespondují s konstelacemi a mohou být spouštěčem dalších ekonomických problémů. Jejich příchod a narušení ekonomické rovnováhy z astrologického pohledu nepovažuji za překvapivé.
USA
Budou fungovat problematické vlivy na horoskop USA, s největší pravděpodobností se mohou projevit ekonomické problémy. Z hlediska horoskopu USA půjde o jeden z nejkritičtějších roků! Zároveň může docházet k situacím totálního selhání elit, řízení státu. Za těchto vlivů vznikají rozhodnutí, jež mají z dlouhodobého hlediska nedobrý dopad na ekonomiku státu. Můžeme zatím jen spekulovat, zda půjde o další vojenské výdaje, pomyslné prasknutí další bubliny atd… Každopádně konstelace jsou poměrně tvrdé a frustrující. Předpokládal bych, že stávající prezident ztratí podporu obyvatel.
Evropská unie jako celek
V horoskopu tohoto společenství v roce 2015 dramatické vlivy nejsou vidět, tam bude výhledově problematičtější až rok 2016, a to zejména v sociální oblasti. Nicméně rok 2015 již ve své druhé polovině bude poměrně nepříznivý a zmiňované sociální problémy začnou startovat. Zřejmě se nebude příliš dařit narovnat zahraniční vztahy, což se bude negativně promítat do ekonomiky a sociální sféry.
NĚMECKO
Zejména ve druhé polovině roku je zde možný nárůst sociálního napětí, nespokojenosti lidí. Rovněž je zde viditelná frustrace v mezinárodních vztazích.
RUSKO
Rusko bude podle všeho procházet velkou deziluzí a zklamáním. Rozplyne se iluze velmocenského postavení a ruku v ruce s ekonomickým útlumem a poklesem životní úrovně se zklamání obrátí proti vedení státu. Nicméně dramatické ekonomické výkyvy tu z dlouhodobého hlediska patrné nejsou, ale při existenci ekonomiky založené na exportu nerostného bohatství je ani nelze předpokládat.
Hovoříme-li o horoskopech států a Ruska pro rok 2015, nelze opomenout horoskop Vladimíra Putina, coby klíčového hráče na mezinárodní politické scéně. Období, kdy Pluto procházelo znamením Střelce, pro něj bylo obdobím vzestupu, zejména Pluto trigon Pluto a sextily na stélium do 12. domu. To byly v průběhu jeho vlády zatím relativně snadné a pozitivní vlivy. Putinův horoskop však obsahuje již zmiňované stélium Slunce, Saturn, Neptun a Merkur, které je poměrně destruktivní. Pomáhají mu sextily Marsu a především Pluta z MC – dominanty horoskopu, což je jeden z typických vlivů naznačujících potřebu ovládat, řídit.
Problémem tohoto horoskopu je Uran v kvadratuře na již zmiňované stélium. Je třeba poznamenat, že jde o největší slabinu horoskopu. Slunce ve Vahách je v pádu v takovémto stéliu, činí člověka tvrdým, neoblomným a osobnostně složitým. Uran v kvadratuře na toto stélium je podle mě dispozicí k radikálním a nečekaným činům.
V souvislosti s krizí na Ukrajině je zajímavé, že Vladimír Putin během své vlády poprvé zažívá období, kdy je poměrně dramaticky rozehrávána jeho největší slabina. Pokud Slunce vládne desátému domu a při trigonu na něj se konala inaugurace, je zřejmé, že je v jeho horoskopu spjato s jeho mocenskou pozicí. Aktuálně na něj však působí tvrdě dva transsaturny, které by jeho pozicí měly povážlivě zakývat. Pokud sleduji solární horoskop od jeho narozenin v říjnu 2015, jsou zde vidět dominanty Pluta na ASC a Saturnu na MC. To je samo o sobě jasným ukazatelem problematického roku. Dále je třeba si uvědomit, že Pluto je v základním horoskopu v desátém domě a je to vládce ASC, to jeho význam ještě zesiluje. Pokud si srovnám solární horoskop s horoskopem základním, je zde jasně vidět, že Pluto a ASC Soláru jsou v kvadratuře právě na Slunce. MC a Saturn jsou v kvadratuře, byť volné k radixovému Plutu atd…
Jde nepochybně o konstelace působící učebnicově na profesní problémy, ztrátu pozice. Lze tedy konstatovat, že pozice Ruska bude slabší a slabší, dojde k ekonomickému útlumu, který bude Putinovu pozici podkopávat a v Rusku začnou sílit opoziční proudy. Domnívám se, že Putin se nachází ve svém posledním volebním období a nelze vyloučit jeho pád v horizontu dvou let.
ČÍNA
Z horoskopu Číny již další ekonomický růst nelze předvídat, i zde by se měly projevit vlivy naznačující spíše transformaci, ekonomickou proměnu. Ta bude ovšem spojená s „porodními bolestmi“. Mnohaprocentní každoroční růst je, jak se zdá, minulostí.
INDIE
S relativně nejmenšími problémy by se měla potýkat právě ekonomika této země. Jenže se zde zase objevují problémy v oblasti řízení státu, může dojít na nečekané změny a proměny.