Horoskopy států 2016

Jaký bude obecně rok 2016?

V roce 2016 se dá předpokládat ekonomický útlum dvou největších světových ekonomik, jehož počátek přišel ve druhé polovině roku 2015. Svět se podle všeho nachází na prahu další celosvětové recese. Dojde k dalšímu oslabování pozice USA na mezinárodní scéně a zhoršování jejich ekonomického zdraví. Tento rok může přinést válečné konflikty, které budou pro USA problematické a budou mít fatální důsledky pro jejich ekonomickou situaci. Bude čím dále tím více zřejmé, že mocenský vliv se posouvá ze západu na východ. Ve druhé polovině roku lze předpokládat zeslabení napětí na Ukrajině a postupnou stabilizaci vztahů mezi západem a Ruskem.

 

USA

Pokračují kritické vlivy v ekonomické oblasti. Konstelace napovídají na selhání elit, hlavy státu. Chybná rozhodnutí mající dlouhodobý dopad. Jde o konstelace chybných reforem, nevhodných reakcí na ekonomické problémy atp. Pozoruhodné je v této souvislosti nahlédnutí do horoskopu Baraca Obamy, který pro tento rok obsahuje zklamání v profesním životě. Tento horoskop je mezi astrology vnímán od svého počátku, jako horoskop slabý a vliv na osud USA spíše problematický. Tento rok může být plný zklamání na mezinárodním poli.

 

Evropská unie jako celek

Horoskop napovídá na sociální napětí v rámci EU, jde o počátek dlouhodobější krize a proměny, která bude fungovat v rozmezí 2016 – 2019. Uprchlická krize je jenom jedním z aspektů, ale nikoliv hlavní. Uprchlická krize by měla začít utichat v létě roku 2016. Určitě jde o souhrn více vlivů, mimo jiné krize bude souviset s krizí na Ukrajině, sankcemi na Rusko. Hlavním problémem, který přichází, jsou však dopady celosvětového hospodářského útlumu, jehož počátek lze hledat v Číně a USA.

 

NĚMECKO

Pokračují vlivy velkého sociálního napětí a konfliktů v mezinárodních vztazích. Platí horoskop počítaný pro 9.11.1918 a je zajímavé, že budou rozehrávány obdobné vlivy jako ve 30. letech 20. Století. Tedy vstřícný německý postoj k uprchlíkům zcela jistě není v souladu se základní energií tohoto horoskopu. Za těchto konstelací lze očekávat nárůst radikalismu ve společnosti. To hlavní je ale zcela jasný celkový útlum, skepse ve společnosti, které budou extrémnější vlivy probouzet. Dá se očekávat, že stát bude reagovat na větší, globálnější problém, který přinese ekonomické obtíže. Pokud horoskop budeme posuzovat z hlediska vedení státu, dojde k velké změně preferencí na politické scéně. Ve druhé polovině roku 2016 bych očekával velký politický útlum stávající kancléřky Angely Merkelové, který by měl fungovat i v následujícím roce.

 

RUSKO

Nadále fungují konstelace deziluzí z vedení státu. Souvisí to i se zklamáním týkajícím se národní hrdosti. V průběhu roku by mohlo dojít k oživení ekonomiky státu. Nejpravděpodobněji si lze představit růst cen surovin na světových trzích a tím zvýšení příjmů ekonomiky Ruska ve druhé polovině roku, ale ekonomický vzestup může mít i jiný důvod. Díváme-li se na horoskop Vladimíra Putina, je zřejmé, že se bude ocitat pod velkými tlaky, které dlouhodobě ohrožují jeho mocenskou pozici.

UKRAJINA

Lze předpokládat postupné doznívání konfliktu na Ukrajině ve druhé polovině roku. V prvních čtyřech měsících roku zde však ještě napětí může existovat. Pravděpodobná je ekonomická krize státu zejména v první polovině roku. V druhé polovině však již fungují zklidňující a stabilizační vlivy. U tohoto horoskopu byly v uplynulých letech rozehrány jeho největší slabiny, ale celkově jde o horoskop pozitivní. V následujících letech bude rozehráváno to lepší v tomto horoskopu.

 

SLOVENSKO

Horoskop napovídá na velkou proměnu v mezinárodních vztazích, je zde vidět konstelace frustrace pramenící z neprosazení vlastních zájmů, pocit selhán vlastních elit. Po ekonomické stránce horoskop napovídá spíše na poklidný a relativně příznivý rok. V horoskopu premiéra státu je viděl velký životní a profesní předěl, který ho může v životě i politické kariéře poslat zcela jiným směrem.

 

ČÍNA

Horoskop rozhodně nenapovídá na posilování pozice, spíše na období recese. Zejména druhá polovina roku je o dalších dopadech, které ekonomiku tohoto státu postihnou. Přirozeně nejde z dlouhodobého hlediska o vlivy likvidační, ale několik let utlumující.