Kurzy astrologie

Prezenční a dálkové kurzy astrologie 2017/18

Na podzim 2017 zahajujeme v Plzni kurzy další ročník kurzů astrologie.   V tomto školním roce bude otevřen 1. ročník kurzu věnovaný výkladu základního horoskopu, 2. ročník věnovaný prognózám, 3. ročník věnovaný partnerské astrologii a 4. ročník věnovaný astrologické praxi.

Kurzy lze absolvovat presenčně i dálkově.

Místo konání

Knihkupectví Štěstíčko – přednáškový sál
Nám. Republiky 21, 1.patro, 301 00 Plzeň

Časy konání

Středa     1. ročník od 18:00 – 20:00  20.9.2017
Středa     2. ročník od 18:00 – 20:00  27.9.2017
Čtvrtek    3. ročník od 17:00 – 19:00  21.9.2017
Čtvrtek   4. ročník od 19:15 – 21:15  21.9.2017

Termíny

Informace naleznete níže u jednotlivých kurzů. Dotazy rád zodpovím.

Cena

Za semestr: 2200,- Kč
Při platbě za 2 semestry najednou 4000,- Kč.

     Videoukázky mého výkladu.     Mé články a rozhovory.

Dotazy rád zodpovím.

Kurz astrologie
Kurzy astrologie

1.ročník – Výklad základního horoskopu

Tento kurz astrologie lze absolvovat ve školním roce 2017/2018, začínáme 20.9.2016 v 18:00. Každá přednáška má samostatný powerpoint o cca 40 slidech, dále k ní bude  pořízena videonahrávka. Obojí je po skončení hodiny posíláno na emaily studentů.

Obsah kurzu: Systém výkladu horoskopu podle dominant mého učitele doc. ing.Antonína Baudyše CSc., vycházím z Praktické astrologie Jana Kefera, kterou se budu snažit v průběhu kurzu přiblížit. V kurzu budou předány mé praktické zkušenosti a znalosti načerpané z četby klasických starověkých a středověkých autorů.
Termíny setkání:
2017 – 20.9., 4.10., 18.10., 1.11., 15.11., 29.11., 6.12., 20.12.,
2018 – 10.1., 24.1., 7.2., 21.2., 7.3., 21.3., 4.4., 18.4., 2.5., 16.5., 6.6., 20.6.

Ukázková úvodní hodina kurzu astrologie – výklad horoskopu – ukázkové video.

 

2.ročník – Prognostická astrologie

Tento kurz astrologie bude možné absolvovat v roce 2017/2018. Začínáme 27.9. 2017 od 18:00.  Každá přednáška má samostatný powerpoint o cca 40 slidech, dále k ní bude  pořízena audionahrávka. Každá přednáška má samostatný powerpoint o cca 40 slidech, dále k ní bude  pořízena videonahrávka. Obojí je po skončení hodiny posíláno na emaily studentů.

Obsah kurzu: Seznámíme se s tranzity, sekundárními direkcemi, symbolickými direkcemi stupeň/rok, primárními direkcemi a solárními horoskopy. Vše je demonstrováno na velkém množství praktických příkladů.
Termíny setkání:
2017 – 27.9., 11.10., 25.10., 8.11., 13.12.
2018 – 3.1., 17.1., 31.1., 14.2., 28.2., 14.3., 28.3., 11.4., 25.4., 9.5., 23.5., 30.5., 13.6.,27.6.

Ukázková úvodní hodina kurzu astrologie – prognostická astrologie – ukázkové video.

 

3.ročník – Partnerská astrologie

Tento kurz astrologie bude možné absolvovat v roce 2017/2018. Začínáme 21.9. 2017 od 17:00.  Každá přednáška má samostatný powerpoint o cca 40 slidech, dále k ní byla  pořízena videonahrávka.

Obsah kurzu: První semestr zaměřený na synastrii (srovnání horoskopů) a hierarchii prvků při jejím výkladu, druhý semestr je kompletně věnován kompozitním horoskopům. Při každé hodině je rozebírána řada praktických příkladů.
Termíny setkání:
2017 – 21.9.,  12.10., 26.10., 9.11., 16.11., 7.12.,14.12.,
2018 – 11.1., 25.1., 8.2., 22.2., 8.3., 22.3.,5.4., 19.4., 3.5., 17.5., 31.5., 14.6., 28.6.

Ukázková úvodní hodina kurzu astrologie – partnerská astrologie – ukázkové video.

 

4.ročník – Astrologické semináře

Tento kurz astrologie lze absolvovat ve školním roce 2016/2017, začínáme 21.9.2017 v 19:15.

Obsah kurzu: Kurz bude zaměřen především na astrologickou praxi. V kurzu bude dán prostor pro prezentaci vlastních příkladů za využití všech technik naučených v předchozích třech ročnících. V kurzu si budeme povídat o horoskopech států, astrokartografii a dalších tématech, na které se v prvních třech ročnících upírala pozornost jen okrajově.
Termíny setkání:
2017 – 21.9.,  12.10., 26.10., 9.11., 16.11,  7.12.,14.12.,
2018 – 11.1., 25.1., 8.2., 22.2., 8.3., 22.3.,5.4., 19.4., 3.5., 17.5., 31.5., 14.6., 28.6.