Kurzy astrologie

Prezenční a dálkové kurzy astrologie 2016/17

Na podzim 2016 zahajujeme v Plzni kurzy další ročník kurzů astrologie.   V tomto školním roce bude otevřen 1. ročník kurzu věnovaný výkladu základního horoskopu, 2. ročník věnovaný prognózám a 4. ročník věnovaný astrologické praxi.

Kurzy lze absolvovat presenčně i dálkově.

Místo konání

Knihkupectví Štěstíčko – přednáškový sál
Nám. Republiky 21, 1.patro, 301 00 Plzeň

Časy konání

Středa     1. ročník od 17:15 – 19:15  5.10.2016
Čtvrtek    2. ročník od 17:00 – 19:00  29.9.2016
Čtvrtek   4. ročník od 19:15 – 21:15  29.9.2016

Termíny

Informace naleznete níže u jednotlivých kurzů. Dotazy rád zodpovím.

Cena

Za semestr: 2200,- Kč
Při platbě za 2 semestry najednou 4000,- Kč.

     Videoukázky mého výkladu.     Mé články a rozhovory.

Dotazy rád zodpovím.

Kurz astrologie
Kurzy astrologie

1.ročník – Výklad základního horoskopu

Tento kurz astrologie lze absolvovat ve školním roce 2016/2017, začínáme 5.10.2016 v 17:15. Každá přednáška má samostatný powerpoint o cca 40 slidech, dále k ní bude  pořízena audionahrávka. Obojí je po skončení hodiny posíláno na emaily studentů.

Obsah kurzu: Systém výkladu horoskopu podle dominant mého učitele doc. ing.Antonína Baudyše CSc., vycházím z Praktické astrologie Jana Kefera, kterou se budu snažit v průběhu kurzu přiblížit. V kurzu budou předány mé praktické zkušenosti a znalosti načerpané z četby klasických starověkých a středověkých autorů.
Termíny setkání: 5.10.2016,  19.10., 2.11., 9.11.,  23.11., 30.11., 7.12.
11.1.2017, 25.1., 8.2., 22.2., 8.3., 22.3., 5.4., 19.4., 3.5., 17.5., 24.5., 31.5.,21.6.

Ukázková úvodní hodina kurzu astrologie – výklad horoskopu – ukázkové video.

 

2.ročník – Prognostická astrologie

Tento kurz astrologie bude možné absolvovat v roce 2016/2017. Začínáme 29.9. 2016 od 17:00.  Každá přednáška má samostatný powerpoint o cca 40 slidech, dále k ní bude  pořízena audionahrávka. Každá přednáška má samostatný powerpoint o cca 40 slidech, dále k ní bude  pořízena audionahrávka. Obojí je po skončení hodiny posíláno na emaily studentů.

Obsah kurzu: Seznámíme se s tranzity, sekundárními direkcemi, symbolickými direkcemi stupeň/rok, primárními direkcemi a solárními horoskopy. Vše je demonstrováno na velkém množství praktických příkladů.
Termíny setkání: 29.9.2016, 13.10., 27.10., 10.11., 24.11., 8.12.,
12.1.2017, 26.1., 9.2., 23.2., 9.3., 23.3., 6.4., 20.4., 4.5., 18.5., 1.6.,15.6.,

Ukázková úvodní hodina kurzu astrologie – prognostická astrologie – ukázkové video.

 

3.ročník – Partnerská astrologie

Tento kurz astrologie bude možné absolvovat v roce 2017/2018. Každá přednáška má samostatný powerpoint o cca 40 slidech, dále k ní byla  pořízena audionahrávka.

Obsah kurzu: První semestr zaměřený na synastrii (srovnání horoskopů) a hierarchii prvků při jejím výkladu, druhý semestr je kompletně věnován kompozitním horoskopům. Při každé hodině je rozebírána řada praktických příkladů.

Ukázková úvodní hodina kurzu astrologie – partnerská astrologie – ukázkové video.

 

4.ročník – Astrologické semináře

Tento kurz astrologie lze absolvovat ve školním roce 2016/2017, začínáme 29.9.2016 v 19:15.

Obsah kurzu: Kurz bude zaměřen především na astrologickou praxi. V kurzu bude dán prostor pro prezentaci vlastních příkladů za využití všech technik naučených v předchozích třech ročnících. V kurzu si budeme povídat o horoskopech států, astrokartografii a dalších tématech, na které se v prvních třech ročnících upírala pozornost jen okrajově.
Termíny setkání: 29.9.2016, 13.10., 27.10., 10.11., 24.11., 8.12.,
12.1.2017, 26.1., 9.2., 23.2., 9.3., 23.3., 6.4., 20.4., 4.5., 18.5., 1.6.,15.6.,